پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازدیدكننده گرامی ، خوش آمدید به سایت من . لطفا برای هرچه بهتر شدن مطالب این وب سایت ، ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه سازید و به ما را در بهتر شدن كیفیت مطالب یاری کنید.
 
 
جدیدترین آمار رده‌بندی كیفی خودروهای سواری تولید داخل منتشر شد.
در آمار رده‌بندی كیفی خودروهای سواری داخلی در مرداد ماه امسال نیسان تیانا (پارس خودرو) همچنان رتبه اول را در اختیار دارد. این خودرو البته تا حدودی با رشد كیفی نیز مواجه شده، به‌گونه‌ای كه نمره منفی آن از 3.3 در تیر ماه به 3.2 در مرداد ماه كاهش یافته است. این خودرو در بخش رنگ دارای نمره منفی بوده است.
در آمار رده‌بندی مرداد ماه مانند رده‌بندی تیر ماه نیومزدا 3 و مزدا 2 (بهمن) با 15 نمره منفی مشتركا رتبه دوم جدول را در اختیار دارند. این خودروها در بخش رنگ دارای نمره منفی بوده‌اند.
مقام سوم رده‌بندی كیفی مرداد ماه نیز مانند تیر ماه در اختیار نیسان ماكسیما (پارس خودرو) است. البته این خودرو با رشد كیفی نیز مواجه شده است، به‌گونه‌ای كه نمره منفی آن از 16.4 در تیر ماه به 16 در مرداد كاهش یافته است. نیسان ماكسیما در بخش‌های تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.
اما رتبه چهارم رده‌بندی مرداد ماه مانند تیر ماه در اختیار سوزوكی گراند ویتارا (ایران خودرو خراسان) است. این خودرو با رشد كیفیت مواجه شده، به‌گونه‌ای كه نمره منفی آن از 20 در تیر ماه به 19.6 در مرداد ماه كاهش یافته است. گراند ویتارا در بخش‌های تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای منفی بوده است.
مگان (پارس خودرو) نیز در رده‌بندی مرداد ماه مانند تیر ماه در رتبه پنجم جدول قرار دارد. مگان البته با كمی كاهش كیفیت مواجه شده، به‌گونه‌ای كه نمره منفی آن از 21.3 در تیر ماه به 21.4 در مرداد ماه افزایش یافته است. مگان در بخش‌های تزئینات داخلی و خارجی، صداهای غیر عادی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی است.
رتبه ششم رده‌بندی مرداد در اختیار پژو 206 sd است. این خودرو با رشد كیفی مواجه شده، به‌گونه‌ای كه نمره منفی آن از 22.8 در تیر ماه به 22 در مرداد كاهش یافته است. این خودرو در بخش‌های صداهای غیر عادی، بدنه، نفوذ آب و رنگ دارای منفی بوده است.
رتبه هفتم رده‌بندی مرداد در اختیار تندر90 پارس خودرو است. این خودرو تا حدودی با رشد كیفی مواجه شده، به‌گونه‌ای كه نمره منفی آن از 22.4 در تیر ماه به 22.3 در مرداد كاهش یافته است. تندر 90 پارس خودرو در بخش‌های ترمز، تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی است.
رتبه هشتم رده‌بندی مرداد نیز مشتركا در اختیار هیوندایی آوانته (خودروسازی راین) و تندر 90 ایران خودرو با 22.5 نمره منفی است. نمره منفی هیوندایی آوانته در دو ماه اخیر ثابت بوده، اما نمره تندر 90 ایران خودرو در تیر ماه 22.4 بوده است. تندر 90 ایران خودرو در بخش‌های ترمز، تجهیزات الكتریكی، تزئینات داخلی و خارجی، صداهای غیرعادی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است. هیوندایی آوانته نیز در بخش‌های فنربندی، تعلیق و فرمان، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است. لازم به ذكر است كه خط تولید هیوندایی آوانته به روزهای پایانی خود در ایران نزدیك می‌شود.
رتبه نهم رده‌بندی نیز مانند رده‌بندی تیر ماه در اختیار پژوه 206 است. این خودرو با رشد كیفی مواجه بوده، به‌گونه‌ای كه نمره منفی آن از 24.5 در تیر ماه به 23.7 در مرداد ماه كاهش یافته است. پژو 206 در بخش‌های فنربندی، تعلیق و فرمان، موتور و انتقال قدرت، تزئینات داخلی و خارجی، صداهای غیر عادی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.
mvm530 (مدیران خودرو) نیز در رده‌بندی مرداد مانند تیر ماه رتبه دهم جدول را در اختیار دارد. این خودرو با رشد كیفی نیز همراه بوده است، به‌گونه‌ای كه نمره منفی آن از 61.1 در تیر ماه به 60 در مرداد كاهش یافته است. mvm530 در بخش‌های فنربندی، تعلیق و فرمان، ترمز، تجهیزات الكتریكی، تزئینات داخلی و خارجی، صداهای غیر عادی، بدنه، نفوذ آب و رنگ دارای نمره منفی بوده است.
پژو پارس خراسان نیز در رده‌بندی مرداد مانند رده‌بندی تیر در رتبه یازدهم جدول قرار دارد. این خودرو تا حدودی با كاهش كیفیت مواجه بوده، به‌گونه‌ای كه نمره منفی آن از 63.2 در تیر ماه به 63.3 در مرداد افزایش یافته است. پژو پارس خراسان در تمام بخش‌ها به جز نفوذ آب دارای نمره منفی بوده است.
رتبه دوازدهم رده‌بندی مرداد در اختیار پژو 405 خراسان است. این خودرو با رشد كیفی همراه بوده، به‌گونه‌ای كه نمره منفی آن از 65.2 در تیر ماه به 64.8 در مرداد كاهش یافته است. پژو 405 خراسان در تمام بخش‌ها به جز ترمز دارای نمره منفی بوده است.
رتبه سیزدهم رده‌بندی مرداد ماه در اختیار سمند است. سمند با كمی كاهش كیفیت همراه بوده، به‌گونه‌ای كه نمره منفی آن از 65 در تیر ماه به 65.2 در مرداد افزایش یافته است. سمند در تمام بخش‌ها به جز نفوذ آب دارای نمره منفی بوده است.
پژو 405 نیز در رتبه چهاردهم رده‌بندی مرداد قرار دارد. این خودرو با رشد كیفیت همراه بوده، به‌گونه‌ای كه نمره منفی آن از 67.1 در تیر ماه به 66.8 در مرداد ماه كاهش یافته است. پژو 405 در تمام بخش‌ها به جز نفوذ آب دارای نمره منفی است.
رتبه پانزدهم رده‌بندی مرداد در اختیار لیفان 620 است. این خودرو چینی با رشد كیفیت همراه بوده، به‌گونه‌ای كه نمره منفی آن از 70.9 در تیر ماه به 70.4 در مرداد ماه كاهش یافته است. این خودرو در تمام بخش‌ها به جز نفوذ آب دارای نمره منفی بوده است.

رتبه شانزدهم رده‌بندی مرداد در اختیار mvmx33 یا همان شاسی بلند تیگو است. این خودرو با رشد كیفی همراه بوده، به‌گونه‌ای كه نمره منفی آن از 75 در تیر ماه به 72.9 در مرداد ماه كاهش یافته است. تیگو در بخش‌های فنربندی، تعلیق و فرمان، موتور و انتقال قدرت، تجهیزات الكتریكی، تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.
تیبا نیز در رتبه هفدهم رده‌بندی مرداد قرار دارد. تیبا با رشد كیفی همراه بوده، به‌گونه‌ای كه نمره منفی آن از 77.5 در تیر ماه به 74.4 در مرداد كاهش یافته است. تیبا در بخش‌های فنربندی، تعلیق و فرمان، موتور و انتقال قدرت، ترمز، تجهیزات الكتریكی، تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.
mvm110 نیز در رتبه هجدهم رده‌بندی مرداد قرار دارد. این خودرو با رشد كیفی همراه بوده، به‌گونه‌ای كه نمره منفی آن از 101.6 در تیر ماه به 96.4 در مرداد كاهش یافته است. mvm110 در تمام بخش‌ها به جز ترمز و نفوذ آب دارای نمره منفی بوده است.
سایپا 131 نیز در رتبه نوزدهم رده‌بندی مرداد قرار دارد. این خودرو با رشد كیفی همراه بوده، به‌گونه‌ای كه نمره منفی آن از 103.8 در تیر ماه به 102.1 در مرداد كاهش یافته است. سایپا131 در تمام بخش‌ها دارای نمره منفی بوده است.
سایپا 132 نیز در رتبه بیستم رده‌بندی مرداد قرار دارد. این خودرو با رشد كیفی همراه بوده، به‌گونه‌ای كه نمره منفی آن از 108.2 در تیر ماه به 105.8 در مرداد كاهش یافته است. این خودرو در تمام بخش‌ها به جز فنربندی، تعلیق و فرمان دارای نمره منفی بوده است. سایپا 131 پارس خودرو نیز در رتبه بیستم و یكم و آخر رده‌بندی مرداد ماه قرار دارد. این خودرو نیز با رشد كیفی همراه بوده، به‌گونه‌ای كه نمره منفی آن از 108.7 در تیر ماه به 106.7 در مرداد ماه كاهش یافته است. سایپا 131 پارس خودرو در تمام بخش‌ها دارای نمره منفی بوده است.
لازم به ذكر است كه كیفیت خودرو در ایران ارتباط مستقیمی با قیمت آن دارد.
 
 
 
 
این صفحه را به اشتراک بگذارید
ابزار وبلاگایران وبمسترتولزابزار به اشتراک گذاری مطالب
تمام حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به آریامهر گرگندی میباشد
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic