پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازدیدكننده گرامی ، خوش آمدید به سایت من . لطفا برای هرچه بهتر شدن مطالب این وب سایت ، ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه سازید و به ما را در بهتر شدن كیفیت مطالب یاری کنید.
 
 
اتومبیل    
مقدار    
تغییر    
کمترین    
بیشترین

405 ( نمایندگی/ تومان)    
۲۵,۱۸۰,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۲۵,۱۸۰,۰۰۰    
۲۵,۱۸۰,۰۰۰

206 تیپ2 ( بازار/ تومان)    
۳۵,۰۰۰,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۳۵,۰۰۰,۰۰۰    
۳۵,۰۰۰,۰۰۰

405 ( بازار/ تومان)    
۲۷,۲۰۰,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۲۷,۲۰۰,۰۰۰    
۲۷,۲۰۰,۰۰۰

206 تیپ2 (نمایندگی/ تومان)    
۲۹,۰۰۰,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۲۹,۰۰۰,۰۰۰    
۲۹,۰۰۰,۰۰۰

206 تیپ 5 (نمایندگی/ تومان)    
۳۴,۰۰۰,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۳۴,۰۰۰,۰۰۰    
۳۴,۰۰۰,۰۰۰

206 تیپ 5 (بازار/ تومان)    
۳۸,۰۰۰,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۳۸,۰۰۰,۰۰۰    
۳۸,۰۰۰,۰۰۰

206 تیپ 6 ( نمایندگی/ تومان)    
۳۹,۰۰۰,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۳۹,۰۰۰,۰۰۰    
۳۹,۰۰۰,۰۰۰

206 تیپ 6 ( بازار/ تومان)    
۵۰,۰۰۰,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۵۰,۰۰۰,۰۰۰    
۵۰,۰۰۰,۰۰۰

206 صندوق دار V20 ( نمایندگی/ تومان)    
۳۷,۵۰۰,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۳۷,۵۰۰,۰۰۰    
۳۷,۵۰۰,۰۰۰

206 صندوق دار V20 ( بازار/ تومان)    
۳۸,۰۰۰,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۳۸,۰۰۰,۰۰۰    
۳۸,۰۰۰,۰۰۰

207 دنده اتوماتیک (نمایندگی/ تومان)    
۴۵,۵۰۰,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۴۵,۵۰۰,۰۰۰    
۴۵,۵۰۰,۰۰۰

پارس سال (نمایندگی/ تومان)    
۲۹,۹۷۰,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۲۹,۹۷۰,۰۰۰    
۲۹,۹۷۰,۰۰۰

207 دنده اتوماتیک ( بازار/ تومان)    
۵۶,۰۰۰,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۵۶,۰۰۰,۰۰۰    
۵۶,۰۰۰,۰۰۰

پارس سال(بازار/ تومان)    
۳۴,۸۰۰,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۳۴,۸۰۰,۰۰۰    
۳۴,۸۰۰,۰۰۰

سمند ال ایکس ( نمایندگی/ تومان)    
۲۳,۰۰۰,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۲۳,۰۰۰,۰۰۰    
۲۳,۰۰۰,۰۰۰

سمند ال ایکس (بازار/ تومان)    
۲۷,۰۰۰,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۲۷,۰۰۰,۰۰۰    
۲۷,۰۰۰,۰۰۰

تیبا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیك)    
۱۸,۷۹۰,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۱۸,۷۹۰,۰۰۰    
۱۸,۷۹۰,۰۰۰

تیبا (بازار/ تومان)    
۲۰,۰۰۰,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۲۰,۰۰۰,۰۰۰    
۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تندر 90 مدل E2 (نمایندگی/ تومان)    
۳۵,۰۵۰,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۳۵,۰۵۰,۰۰۰    
۳۵,۰۵۰,۰۰۰

تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان)    
۳۵,۸۰۰,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۳۵,۸۰۰,۰۰۰    
۳۵,۸۰۰,۰۰۰

پرادو ( نمایندگی/ تومان)    
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰    
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

پرادو (بازار/ تومان)    
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰    
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

کرولا (نمایندگی/ تومان)    
۹۱,۰۰۰,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۹۱,۰۰۰,۰۰۰    
۹۱,۰۰۰,۰۰۰

کرولا (بازار/ تومان)    
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰    
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

مزدا 3 ( نمایندگی/ تومان)    
۹۵,۰۰۰,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۹۵,۰۰۰,۰۰۰    
۹۵,۰۰۰,۰۰۰

مزدا 3 (بازار/ تومان)    
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰    
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

یاریس هاچ‌بک ( نمایندگی/ تومان)    
۴۶,۰۰۰,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۴۶,۰۰۰,۰۰۰    
۴۶,۰۰۰,۰۰۰

یاریس هاچ‌بک ( بازار/ تومان)    
۸۵,۰۰۰,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۸۵,۰۰۰,۰۰۰    
۸۵,۰۰۰,۰۰۰

پراید 111- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیك)    
۱۵,۲۶۸,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۱۵,۲۶۸,۰۰۰    
۱۵,۲۶۸,۰۰۰

پراید 111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان)    
۱۷,۵۰۰,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۱۷,۵۰۰,۰۰۰    
۱۷,۵۰۰,۰۰۰

پراید 132- LE کیسه هوا (نمایندگی / تومان/غیرمتالیك)    
۱۵,۰۸۲,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۱۵,۰۸۲,۰۰۰    
۱۵,۰۸۲,۰۰۰

پراید 132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان)    
۱۶,۰۰۰,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۱۶,۰۰۰,۰۰۰    
۱۶,۰۰۰,۰۰۰

پراید 141- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیك)    
۱۵,۱۵۰,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۱۵,۱۵۰,۰۰۰    
۱۵,۱۵۰,۰۰۰

پراید 141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان)    
۱۸,۲۰۰,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۱۸,۲۰۰,۰۰۰    
۱۸,۲۰۰,۰۰۰

مگان اتوماتیک 2000 سی‌سی (نمایندگی/تومان)    
۷۴,۴۰۰,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۷۴,۴۰۰,۰۰۰    
۷۴,۴۰۰,۰۰۰

مگان اتوماتیک 2000 سی‌سی (بازار/تومان)    
۸۸,۰۰۰,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۸۸,۰۰۰,۰۰۰    
۸۸,۰۰۰,۰۰۰

آزرا (نمایندگی/تومان)    
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰    
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

آزرا (بازار/تومان)    
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰    
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سوناتا (نمایندگی/تومان)    
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰    
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

سوناتا (بازار/تومان)    
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰    
(%۰) ۰    
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰    
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰
 
 
 
 
این صفحه را به اشتراک بگذارید
ابزار وبلاگایران وبمسترتولزابزار به اشتراک گذاری مطالب
تمام حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به آریامهر گرگندی میباشد
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic